Klager over effectenleaseproduct mag toch door

Een consument die bij Kifid een klacht indiende over zijn effectenleaseovereenkomsten met Achmea Bank, mag die zaak doorzetten. Nadat de Geschillencommissie de zaak eerder afwees, verklaarde de Commissie van Beroep de klacht in december 2015 toch ontvankelijk.

De zaak draait om een consument die met Achmea Bank zeven overeenkomsten heeft gesloten voor het effectenleaseproduct Het Levob Hefboom Effect. Zijn echtgenote heeft daarvoor nooit toestemming gegeven, terwijl dat wel vereist is. Zij heeft de nietigheid van deze overeenkomsten ingeroepen, zodat de klager teruggaaf kon vorderen van 80 procent van de inleg plus 3,5 procent fictief rendement.

Meer rechtsbescherming
De Geschillencommissie vond de zaak ongeschikt voor behandeling. Daarbij was de overweging dat de zaak te weinig verband hield met een financiële dienst, zoals in het reglement van Kifid is omschreven. De Commissie van Beroep oordeelde vervolgens in een tussenuitspraak dat er wel voldoende verband is, en gaat de klacht nu verder inhoudelijk behandelen. Door deze behandeling krijgt de consument meer rechtsbescherming geboden.

Tussenuitspraak CB-15-00012