Vorige Volgende

Delen

Begroting 2023

2023

2022

Bedragen x € 1.000

Baten

Banken

3.355

3.184

Verzekeraars

4.104

4.236

Intermediairs/Vermogensbeheerders

3.271

3.045

Overige baten

100

85

Totaal baten

10.830

10.550

Lasten

Personeel in dienst

6.520

6.150

Opleiding & Educatie

275

275

Tijdelijk personeel

300

300

Flexibele schil

450

450

Commissies

1.050

1.150

Subtotaal personeelskosten

8.595

8.325

Afschrijvingskosten

395

491

Huisvestingskosten

780

640

Bestuurskosten

60

64

Kantoorkosten

115

130

Communicatie & jaarverslag

135

95

Automatisering

440

410

Diensten door derden

190

200

Lustrum

0

65

Financiële baten en lasten

20

30

Onvoorzien

100

100

Totaal lasten

10.830

10.550

Saldo baten en lasten

0

0