Vorige Volgende

Delen

Bezoldiging topfunctionarissen WNT

De Wet normering topinkomens (WNT) is van toepassing op Stichting Kifid. Het voor Stichting Kifid toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2022 € 216.000 (algemeen bezoldigingsmaximum).

WNT Directie 2022

mr. E.C. Ruinaard

Functiegegevens

Voorzitter Geschillencommissie

Aanvang en einde functievervulling in 2022

01/01 – 31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1

Dienstbetrekking?

ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

€ 182.500

Beloningen betaalbaar op termijn

€ 32.260

Subtotaal

€ 214.760

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

€ 216.000

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

n.v.t.

Bezoldiging

€ 214.760

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

n.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

n.v.t.

WNT Toezichthoudende topfuncties 2022

mr. R.J.J.M. Pans

dr. P.W.J. van Esterik-Plasmeijer

drs. B.R. Combée

drs. P.A. Morshuis RC

Functiegegevens

Voorzitter

Vicevoorzitter

Lid

Lid

Aanvang en einde functievervulling in 2022

01/01-31/12

01/01-31/12

01/01-31/12

01/01-31/12

Bezoldiging p.p.

Bezoldiging

€ 15.000

€ 12.500

€ 12.500

€ 12.500

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

€ 32.400

€ 21.600

€ 21.600

€ 21.600

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Bezoldiging p.p.

€ 15.000

€ 12.500

€ 12.500

€ 12.500

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2022 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.