Vorige Volgende

Delen

Samenstelling bestuur en commissies

Gedurende 2022 maakten de volgende personen deel uit van respectievelijk het bestuur van de Stichting, de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening en de Commissie van Beroep Financiële Dienstverlening.

Bestuur Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening – Kifid

De stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, kortweg Kifid, heeft een onafhankelijk bestuur. Het stichtingsbestuur van Kifid bestaat uit vier leden, die zes keer per jaar vergaderen. Het bestuur ziet toe op de kwaliteit en onafhankelijkheid van de klachtbehandeling, stelt het beleid en de begroting vast, is eindverantwoordelijk voor de stichting en fungeert als sparringpartner voor de voorzitter Geschillencommissie tevens directeur van Kifid. Het bestuur (her)benoemt de bestuursleden en de voorzitters en leden van de Geschillencommissie en de Commissie van Beroep. De (her)benoemingen van bestuursleden en de beide commissievoorzitters gebeuren met voorafgaande goedkeuring van de minister van Financiën.

Van links naar rechts: Morshuis, Van Esterik-Plasmeijer, Pans, Combée

Voorzitter
Mr. R.J.J.M. Pans

Vicevoorzitter
Dr. P.W.J. van Esterik-Plasmeijer

Leden
Drs. B.R. Combée
Drs. P.A. Morshuis RC

Auditcommissie
Dr. P.W.J. van Esterik-Plasmeijer
Drs. P.A. Morshuis RC

Remuneratiecommissie
Mr. R.J.J.M. Pans
Drs. B.R. Combée

Geschillencommissie Financiële Dienstverlening


Voorzitter Geschillencommissie Financiële Dienstverlening, tevens directeur
Mr. E.C. (Eveline) Ruinaard is voorzitter van de Geschillencommissie van Kifid. Zij geeft tevens als directeur leiding aan de organisatie van het klachteninstituut. De organisatie ondersteunt de werkzaamheden van de Geschillencommissie en de Commissie van Beroep en is belast met de voorbereiding en uitvoering van het beleid.

Geschillencommissie
De Geschillencommissie bestaat uit zowel juristen als uit mensen met deskundigheid op het gebied van accountancy, actuariaat, medisch, arbeidskundig, financiële dienstverlening en ondernemerschap. De functie lid van de Geschillencommissie is een nevenfunctie. Vanzelfsprekend kunnen commissieleden niet werken voor een bij Kifid aangesloten financiële dienstverlener. De Geschillencommissie kent drie afdelingen, met elk een vicevoorzitter. Commissieleden zijn op grond van hun deskundigheid inzetbaar in een of meer afdelingen.

Vicevoorzitters
Mr. M.E.J. Bracco Gartner, vicevoorzitter afdeling Beleggen
Mr. J. van der Groen, vicevoorzitter afdeling Bankzaken
Prof. mr. drs. M.L. Hendrikse, vicevoorzitter afdeling Verzekeringen

Leden
A.H.J. Alfrink
Mr. dr. S.O.H. Bakkerus
Ir. A. van den Berg MBA
Mr. L. van Berkum
Mr. I.M. Bilderbeek
Mr. C.P. Bleeker
Mr. A. Boer
Mr. F.H.E. Boerma
T.I. van Bommel-Scheffer
Prof. dr. A. Buijs
Drs. W. Dullemond (tot 1 mei 2022)
Mr. M.C.M. van Dijk
Mr. E.L.A. van Emden (tot 2 juni 2022)
Mr. dr. K. Engel
Mr. dr. D.P.C.M. Hellegers
Mr. R. Imhof
Mr. drs. E.G. van der Jagt (vanaf 1 september 2022)
Drs. J.W. Janse
Mr. S.W.A. Kelterman
Mr. dr. H.O. Kerkmeester
Dr. H.C. Kranenburg (vanaf 1 maart 2022)
Mr. G.W.N.M. van Laarhoven MMO
Mr. D. van der Linden (vanaf 1 oktober 2022)
Mr. J.L.M. Luiten
Mr. A.P. Luitingh (tot 26 maart 2022)
Drs. P.M. Mallekoote
Mr. drs. S.F. van Merwijk
Mr. dr. M.D.H. Nelemans
Mr. P.J. Neijt
W.J.J. Ong RA
N.W. Over de Vest
Drs. A. Paulusma-de Waal, arts M&G RGA (tot 1 januari 2023)
Mr. A.J. van Putten
Mr. P.G. Salvadori
J.F. Stoffijn
Mr. dr. N. Strohmaier
A.E. Tevel
M. Tjia (vanaf 1 juli 2022)
J. Turkesteen (vanaf 1 oktober 2022)
Mr. dr. ing. A.J. Verdaas
Mr. R.J. Verschoof
Mr. A.W.H. Vink
Mr. J.W. Wagenaar
Mr. dr. H. Wammes
Prof. mr. dr. T.H.M. van Wechem
Mr. A. Westerveld
Mr. A.M.T. Wigger
Mr. J. Wortel (tot 1 april 2022)
Mr. R.L.H. IJzerman
J. Zeeman

In 2022 hebben we afscheid genomen van Jules Wortel, Menno Schotel, Gerard van Peursem, Tommes Luitingh, Wil Dullemond en Anneke Paulusma-de Waal als leden van de Geschillencommissie. We zijn hen zeer erkentelijk voor hun inzet voor Kifid. Ook Erik van Emden is gestopt als lid van de Geschillencommissie; hij is nog wel beschikbaar als bemiddelaar voor Kifid. 

Kifid-zaal voor mondelinge behandeling (zitting)

Commissie van Beroep Financiële Dienstverlening

De Commissie van Beroep oordeelt over het bezwaar van consumenten, kleinzakelijke ondernemers en financiële dienstverleners tegen uitspraken van de Geschillencommissie. De commissie bestaat uit zowel juristen als mensen met deskundigheid op het gebied van accountancy, actuariaat en financiële dienstverlening. De functie lid van de Commissie van Beroep is een nevenfunctie. Vanzelfsprekend kunnen commissieleden niet werken voor een bij Kifid aangesloten financiële dienstverlener.

Voorzitter
Mr. drs. W.J.J. Los

Leden
Mr. C.A. Joustra, vicevoorzitter
Mr. dr. S.B. van Baalen
Prof. mr. dr. R.H. de Bock
Mr. A. Bus
Prof. mr. D. Busch
Drs. F.J. van der Ent MHA
J.C.H. Kars AAG CERA
Mr. G.C.C. Lewin (tot 1 augustus 2022)
Prof. mr. drs. C.M.D.S. Pavillon (vanaf 1 april 2022)
P.G. Polstra AA RB
W.J. Steenhoven
Mr. R.J.F. Thiessen
Prof. mr. N. van Tiggele-van der Velden (tot 1 december 2022)
Mr. E.E. van Tuyll van Serooskerken-Röell
F.R. Valkenburg AAG RBA
Mr. J. Willeumier (tot 1 januari 2023)

Afgelopen jaar zijn Gerard Lewin, Mop van Tiggele-van der Velden en Jaap Willeumier als lid van de Commissie van Beroep gestopt. Voor hun inzet voor de beroepscommissie van Kifid zijn we hen zeer erkentelijk.