Vorige Volgende

Delen

In gesprek met ...

In 2022 kon Kifid de reguliere bijeenkomsten met stakeholders weer laten plaatsvinden op kantoor, nadat dit gedurende de corona-jaren voornamelijk online heeft plaatsgevonden.

In september organiseerde Kifid het jaarlijks najaarsoverleg met vertegenwoordigers van organisaties uit de consumentenhoek: ACM, Consumentenbond, Nibud, VEB en Vereniging Eigen Huis. In dit overleg is gesproken over de ontwikkelingen bij Kifid, het jaarverslag en de begroting, en welke trends en ontwikkelingen Kifid signaleert in de klachtenpraktijk. Consumentenorganisaties deelden met Kifid hun signalen over de financiële dienstverlening aan consumenten. Daarnaast is de afspraak gemaakt om vanaf 2023 steeds in het voorjaar een 1-op-1 gesprek te voeren met de hiervoor genoemde organisaties. Dit in aanvulling op het jaarlijks gezamenlijke overleg in het najaar.

In het voor- en najaar ging Kifid in gesprek met vertegenwoordigers van de financiële brancheorganisaties: Adfiz, Nederlandse Vereniging van Banken (NVB), Organisatie van Financiële Dienstverleners (OvFD), Verbond van Verzekeraars en VV&A. In deze overleggen is eveneens gesproken over de ontwikkelingen bij Kifid, het jaarverslag en de begroting, en over de trends en ontwikkelingen in de Kifid-praktijk.

In het voor- en najaar zat Kifid met de toezichthouders AFM en DNB aan tafel. Daarnaast voerde Kifid regelmatig overleg met het ministerie van Financiën. Vanwege het aantreden van een nieuw kabinet hebben Ralph Pans en Eveline Ruinaard in juni een bezoek gebracht aan de minister van Financiën, Sigrid Kaag. Dit kennismakingsgesprek was plezierig en informatief.

Vanwege het klachtenloket voor kleinzakelijke financiering, het klachtenloket voor alternatieve financiering, en het klachtenloket voor erkend financieringsadvies MKB onderhoudt Kifid contact met zowel de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) als de Stichting MKB Financiering. Het aantal ondernemersklachten bij Kifid blijft relatief nog gering. Zodra het aantal ondernemers dat gebruikmaakt van de zakelijke klachtloketten groeit, zal Kifid inzetten op versterking van de dialoog met vertegenwoordigers van ondernemersorganisaties MKB-Nederland, LTO-Nederland, ONL en ZZP-Nederland.