Vorige Volgende

Delen

Samenwerking

Kifid is lid van het Europese netwerk van organisaties voor alternatieve financiële geschilbeslechting (FIN-NET). In het voorjaar vond een online-bijeenkomst plaats en eind november heeft een Kifid-vertegenwoordiging de bijeenkomst bij de Europese Commissie in Brussel bijgewoond. Daar is onder meer gesproken over bevindingen van de Italiaanse ADR-organisatie met klachten over betaaldienstverlening (PSD2); dit met het oog op de evaluatie van deze Europese richtlijn in 2023. Ook hebben medewerkers van de Europese Commissie de FIN-NET leden bijgepraat over de voorgenomen herziening van de Europese ADR-richtlijn. In 2022 is hiervoor een internetconsultatie gehouden waaraan Kifid een bijdrage heeft geleverd. De verwachting is dat de Europese ADR-richtlijn op enkele punten zal wijzigen. De Europese Commissie verwacht het definitieve voorstel voor een herziene ADR-richtlijn voor de zomer van 2023 te publiceren.
De jaarlijkse bijeenkomst van INFO, het internationale netwerk van financiële ombudsmannen en -vrouwen uit de hele wereld, heeft in 2022 vanwege coronabeperkingen online plaatsgevonden. De voorzitter van de Geschillencommissie is namens Kifid lid van INFO Network. Kifid kent geen aparte ombudspersoon; de ombudsfunctie wordt vervuld door de secretarissen en leden van de Geschillencommissie. Het blijft daarom van toegevoegde waarde om met financiële ombudsmensen uit andere landen ervaringen uit te wisselen op het gebied van bemiddelen en schikken.

Samenwerking ADR-Nederland

Kifid werkt sinds 2018 nauw samen met SKGZ, De Geschillencommissie en de Huurcommissie in ADR-Nederland. Zowel directeuren als beleidsmedewerkers van deze vier ministerieel erkende geschillen-beslechters komen regelmatig bij elkaar om voor uitwisseling van best practices en bepaling van een gezamenlijke strategie. Waar mogelijk trekken we samen op en zetten we kennis en ervaring gezamenlijk in voor het versterken van een laagdrempelige toegang tot het recht voor tienduizenden rechtzoekenden. In het voorjaar van 2022 hebben meer dan 200 medewerkers en commissieleden zich laten inspireren tijdens het online ADR-congres 'Klachten oplossen met oog voor de menselijke maat'. De Nationale Ombudsman verzorgde de keynote speech en in diverse workshops wisselden deelnemers onderling kennis en ervaring uit.

Beeldverslag online congres ADR-Nederland, maart 2022