Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Samenstelling bestuur en commissies

Gedurende 2021 maakten de volgende personen deel uit van respectievelijk het bestuur van de Stichting, de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening en de Commissie van Beroep Financiële Dienstverlening.

Bestuur Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening – Kifid

De stichting Klachteninstituut financiële dienstverlening, kortweg Kifid, heeft een onafhankelijk bestuur. Het stichtingsbestuur van Kifid bestaat uit vier leden, die zes keer per jaar vergaderen. Het bestuur ziet toe op de kwaliteit en onafhankelijkheid van de klachtbehandeling, stelt het beleid en de begroting vast, is eindverantwoordelijk voor de stichting en fungeert als sparringpartner voor de voorzitter Geschillencommissie tevens algemeen directeur van Kifid. Het bestuur benoemt de bestuursleden en de voorzitters en leden van de Geschillencommissie en de Commissie van Beroep. De benoemingen van bestuursleden en de beide commissievoorzitters gebeuren met voorafgaande goedkeuring van de minister van Financiën.

Voorzitter
mr. R.J.J.M. Pans

Vicevoorzitter
mevrouw dr. P.W.J. van Esterik-Plasmeijer

Leden
drs. B.R. Combée
drs. P.A. Morshuis RC

Auditcommissie
mevrouw dr. P.W.J. van Esterik-Plasmeijer
drs. P.A. Morshuis RC

Remuneratiecommissie
mr. R.J.J.M. Pans
drs. B.R. Combée

Vlnr: Paul Morshuis, Pauline van Esterik-Plasmeijer, Ralph Pans, Bart Combée

Geschillencommissie Financiële Dienstverlening

Voorzitter Geschillencommissie Financiële Dienstverlening, tevens algemeen directeur
Mr. E.C. (Eveline) Ruinaard is voorzitter van de Geschillencommissie van Kifid. Zij geeft tevens als algemeen directeur leiding aan de organisatie van het klachteninstituut. De organisatie ondersteunt de werkzaamheden van de Geschillencommissie en de Commissie van Beroep en is belast met de voorbereiding en uitvoering van het beleid.

Geschillencommissie  
De Geschillencommissie bestaat uit zowel juristen als uit mensen met deskundigheid op het gebied van accountancy, actuariaat, medisch, arbeidskundig, financiële dienstverlening en ondernemerschap. De functie Lid van de Geschillencommissie is een nevenfunctie. Vanzelfsprekend kunnen commissieleden niet werken voor een bij Kifid aangesloten financiële dienstverlener. De Geschillencommissie kent drie afdelingen, met elk een vicevoorzitter. Commissieleden zijn op grond van hun deskundigheid inzetbaar in een of meer afdelingen.

Vicevoorzitters
mr. J. van der Groen, vicevoorzitter afdeling Bankzaken
prof. mr. drs. M.L. Hendrikse, vicevoorzitter afdeling Verzekeringen
mr. J. Wortel, vicevoorzitter afdeling Beleggen

Leden
G. Alfrink (vanaf 1 oktober 2021)
mr. dr. S.O.H. Bakkerus
mevrouw mr. L. van Berkum
mevrouw mr. I.M. Bilderbeek (vanaf 1 oktober 2021)
mevrouw mr. C.P. Bleeker (vanaf 1 oktober 2021)
mevrouw mr. A. Boer (vanaf 1 juli 2021)
mr. F.H.E. Boerma
mevrouw T.I. van Bommel-Scheffer
mevrouw mr. M.E.J. Bracco Gartner
prof. dr. A. Buijs
mevrouw mr. M.C.M. van Dijk
drs. W. Dullemond
mr. E.L.A. van Emden
mr. dr. K. Engel
mr. dr. D.P.C.M. Hellegers
R.J. Henninger (tot 14 februari 2021)
mr. R. Imhof (vanaf 1 oktober 2021)
mevrouw drs. J.W. Janse
mr. S.W.A. Kelterman
mr. dr. H.O. Kerkmeester
mr. G.W.N.M. van Laarhoven MMO (vanaf 1 november 2021)
mr. J.L.M. Luiten
mr. A.P. Luitingh


drs. P.M. Mallekoote (vanaf 1 november 2021)
mr. drs. S.F. van Merwijk
mr. dr. M.D.H. Nelemans
mr. P.J. Neijt
mevrouw W.J.J. Ong RA
N.W. Over de Vest
mevrouw drs. A. Paulusma-de Waal, arts M&G RGA
mr. G.R.B. van Peursem
mevrouw mr. C.E. Polak (tot 1 juli 2021)
mevrouw mr. A.J. van Putten (vanaf 1 oktober 2021)
mr. P.G. Salvadori
drs. M.L.A. Schotel, arts RGA
J.F. Stoffijn
A.E. Tevel
mr. dr. ing. A.J. Verdaas (vanaf 1 juli 2021)
mr. R.J. Verschoof
mr. A.W.H. Vink
mr. J.W. Wagenaar (vanaf 1 oktober 2021)
mr. dr. H. Wammes (vanaf 1 juli 2021)
prof. mr. dr. T.H.M. van Wechem
mevrouw mr. A. Westerveld
mevrouw mr. A.M.T. Wigger
mr. R.L.H. IJzerman
J. Zeeman (vanaf 1 april 2021)

Commissie van Beroep Financiële Dienstverlening

De Commissie van Beroep oordeelt over het bezwaar van consumenten, ondernemers en financiële dienstverleners tegen uitspraken van de Geschillencommissie. De Commissie bestaat uit zowel juristen als mensen met deskundigheid op het gebied van accountancy, actuariaat en financiële dienstverlening. De functie Lid van de Commissie van Beroep is een nevenfunctie. Vanzelfsprekend kunnen commissieleden niet werken voor een bij Kifid aangesloten financiële dienstverlener.

Voorzitter
mr. drs. W.J.J. Los

Leden
mevrouw mr. C.A. Joustra, vicevoorzitter
mr. dr. S.B. van Baalen
mevrouw prof. mr. dr. R.H. de Bock (vanaf 1 juni 2021)
mr. A. Bus
prof. mr. D. Busch
J.C.H. Kars AAG CERA
mr. G.C.C. Lewin
P.G. Polstra AA RB
mr. F.R. Salomons (tot 1 mei 2021)
W. Steenhoven (vanaf 1 november 2021)
mr. R.J.F. Thiessen
mevrouw prof. mr. N. van Tiggele-van der Velden (vanaf 1 mei 2021)
mevrouw mr. E.E. van Tuyll van Serooskerken-Röell
F.R. Valkenburg AAG RBA
mr. J. Willeumier
mr. J.B.M.M. Wuisman (tot 1 november 2021)