Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Uit de praktijk… voor kleinzakelijke ondernemers

Kleinzakelijke ondernemers kunnen met klachten over een aantal financiële diensten bij Kifid terecht, als alternatief voor de rechter. Dit doet recht aan de bijzondere positie van deze ondernemersgroep. Zij missen vaak de financiële kennis en ervaring van grotere bedrijven. De gang naar de rechter is voor een mkb-ondernemer of zzp’er duur. Bovendien heb je dan een advocaat nodig en kost het veel tijd, die een ondernemer liever besteedt aan ondernemen.

Tiental ondernemersklachten

In totaal deden 47 kleinzakelijke ondernemers in 2021 een beroep op Kifid. Drie van deze klachten kon Kifid (nog) niet behandelen omdat de ondernemer zijn klacht niet eerst had voorgelegd aan de financiële dienstverlener. Het merendeel van de ondernemersklachten (39) bleek niet-behandelbaar, omdat de klacht niet voldeed aan andere voorwaarden voor behandeling door Kifid. Denk aan klachten van ondernemers over verzekeringen en daarvoor is Kifid niet bevoegd. Evenmin kan Kifid klachten behandelen over een zakelijk krediet dat bij een bank is afgesloten vóór 1 juli 2018, of verkregen van een alternatieve financier vóór 1 juli 2019, of over een financieringsadvies voor een financieringsaanvraag van vóór 1 mei 2021. Kifid heeft in 2021 drie klachten van kleinzakelijke ondernemers behandeld en afgerond. Eén hiervan is tussentijds ingetrokken. Eén ondernemersklacht is opgelost met bemiddeling en in één klacht van een kleinzakelijke ondernemer over zijn alternatieven financiering is uitspraak gedaan (GC 2021-0613).

Nieuw loket: Erkend financieringsadvies MKB

Op initiatief van de Stichting MKB Financiering is Kifid sinds 1 mei 2021 bevoegd om ondernemersklachten over financieringsadvies te behandelen voor zover gegeven door een financieringsorganisatie met het keurmerk Erkend Financieringsadvies MKB. Bijvoorbeeld als een ondernemer vindt dat hij onvoldoende is geïnformeerd over de risico’s die samenhangen met het verstrekte advies en de verkochte of geadviseerde producten en diensten. Of als de geadviseerde financierstructuur en verplichtingen volgens de ondernemer niet verantwoord zijn of niet passen bij het bestedingsdoel. Het kan ook zijn dat de ondernemer het niet eens is met de manier waarop de financieringsadviseur de afspraken met betrekking tot de financieringsaanvraag uitvoert. Een ondernemer kan bij Kifid niet klagen over een afwijzing voor een financieringsadvies; het staat een financiersadviseur vrij om een verzoek voor advisering en begeleiding te weigeren. Deze uitbreiding van de dienstverlenning door Kifid ligt in het verlengde van de behandeling van ondernemersklachten over alternatieve financiering en maakt deel uit van de Gedragscode Erkend Financieringsadvies MKB.

Alternatieve financiering

Kleinzakelijke ondernemers met klachten over alternatieve financiering kunnen al sinds 1 juli 2019 bij Kifid terecht. Dit gebeurt op initiatief van de Stichting MKB Financiering en maakt deel uit van de Gedragscode MKB Financiers. Deze Gedragscode zorgt voor meer transparantie en biedt betere bescherming aan kleinere mkb’ers, die gebruikmaken van nieuwe financieringsvormen. Heeft een kleinere ondernemer of zzp’er een klacht over zijn alternatieve financiering en heeft de betrokken financier de Gedragscode MKB Financiers ondertekend, dan is Kifid het toegankelijke en deskundige alternatief voor een gang naar de rechter.

Kleinzakelijke financiering

Kleinzakelijke ondernemers en zzp’ers met een klacht over een geldlening of kredietfacitliteit van een Nederlandse bank kunnen al sinds 1 juli 2018 terecht bij Kifid. Dit klachtenloket is een initiatief van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en maakt deel uit van de Gedragscode Kleinzakelijke Financiering. Deze Gedragscode biedt betere bescherming aan kleinere mkb’ers, die een bedrijfsfinanciering afsluiten met een bank of andere financier die de Gedragscode onderschrijft.

Spelregels voor ondernemers

Voor de kleinzakelijke ondernemers gelden andere spelregels dan voor consumenten. Dit is vastgelegd in het reglement Geschillencommissie Kifid. Zo moet een klacht over een kleinzakelijke financiering gaan over een financiering die is aangevraagd vanaf 1 juli 2018. Een klacht over een alternatieve financiering moet gaan over een financiering die is afgesloten vanaf 1 juli 2019 en een klacht over een erkend financieringsadvies moet gaan over een financiering die is aangevraagd op of na 1 mei 2021. Ondernemers betalen voor de klachtbehandeling bij Kifid een bijdrage van 250 euro. De uitspraken van Kifid over kleinzakelijke financiering, alternatieve financiering en erkend financieringsadvies zijn op enkele uitzonderingen na in prinicipe bindend. Dit betekent dat de bank of nieuwe financier of erkend financieringsadviseur de uitspraak zal opvolgen, ongeacht de uitkomst.