Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Uit de praktijk… beleggingsklachten

In 2021 behandelde Kifid 218 klachten en 6 beroepen over beleggingen. Bijna een kwart hiervan is opgelost door bemiddeling en in 140 zaken is uitspraak gedaan. Zeventien uitspraken waren in het voordeel van de consument.

Uit de praktijk… bank- & hypotheekklachten

De Geschillencommissie kreeg in 2021 bijna 700 bankklachten en ruim 460 hypotheekklachten te verwerken. Er zijn 6 beroepen over bankklachten behandeld en 9 beroepen over hypotheekklachten.

Kifid in de samenleving

Kifid voorziet in een maatschappelijke behoefte aan een toegankelijke en deskundige geschillenoplossing als alternatief voor de rechter. Daarvoor is het van belang om in gesprek te zijn en blijven met belanghebbenden.

Financiële resultaten

De verkorte jaarrekening is ontleend aan de volledige jaarrekening d.d. 14 april 2022. Bij de samenstelling van de jaarrekening zijn de Richtlijnen voor de Jaarverslaglegging C1 voor kleine organisaties zonder winststreven (RJ C1) gevolgd.