Jaarverslag 2023

Kifid is hét klachtenloket voor mensen met een financiële klacht. Over waar Kifid voor staat, de resultaten van de klachtbehandeling en de mensen in het bestuur, de Geschillencommissie en de Commissie van Beroep, hierna meer. De bestuursvoorzitter, voorzitter Geschillencommissie en voorzitter Commissie van Beroep blikken terug en kijken vooruit. In de vier praktijkverhalen meer over de trends en ontwikkelingen in de klachtenpraktijk van Kifid.

3201

Behandelde klachten

61

Commissieleden

77

Medewerkers

1664

Bemiddelresultaten

997

Uitspraken

7,7

Klanttevredenheid consumenten

7,4

Klanttevredenheid dienstverleners

Financiële resultaten

De stichting Klachteninstituut financiële dienstverlening (Kifid) is een privaatrechtelijke organisatie zonder winstoogmerk. Kifid wordt betaald door de aangesloten financiële dienstverleners. De begroting van Kifid wordt gecontroleerd door de minister van Financiën. Jaarlijks legt Kifid financiële verantwoording af met een verkorte jaarrekening als onderdeel van het jaarverslag. Voor zover de jaarrekening een tekort of een overschot heeft, verrekent Kifid dit bij de eerstvolgende facturatie met de aangesloten financiële dienstverleners zoals omschreven in het Kostenreglement.

Bekijk de resultaten

Uit de praktijk