Vorige

Delen

Colofon

Uitgave van
Kifid - Stichting Klachteninstituut financiële dienstverlening
Postbus 93257,  2509 AG Den Haag
Prinses Beatrixlaan 5,  2595 AK Den Haag
Telefoon (070) 333 89 99
www.kifid.nl
Kamer van Koophandel nummer 27289675
Statutaire vestigingsplaats: ‘s-Gravenhage

Samenstelling en advies
Marie-Christine Reusken - Kifid
Bianca Schram - Kifid

Interviews en praktijkverhalen
Jannie Benedictus - Benedictus Media

Fotografie
Wiebe Kiestra Fotografie

Vormgeving, advies en productiebegeleiding
Gloedcommunicatie

April 2024