Vorige Volgende

Delen

Begroting 2024

Bedragen x € 1.000

2024

2023

Baten

Banken

4.027

3.355

Verzekeraars

3.993

4.104

Intermediairs/Vermogensbeheerders

3.120

3.271

Overige baten

100

100

Totaal baten

11.240

10.830

Lasten

Personeel in dienst

6.975

6.520

Opleiding & Educatie

290

275

Tijdelijk personeel

200

300

Flexibele schil

450

450

Commissies

1.080

1.050

Subtotaal personeelskosten

8.995

8.595

Afschrijvingskosten

350

395

Huisvestingskosten

745

780

Bestuurskosten

60

60

Kantoorkosten

115

115

Communicatie & jaarverslag

230

135

Automatisering

430

440

Diensten door derden

205

190

Financiële baten en lasten

10

20

Onvoorzien

100

100

Totaal lasten

11.240

10.830

Saldo baten lasten

0

0