Vorige Volgende

Delen

Samenwerking 

Samenwerking ADR-Nederland

Het is alweer vijf jaar dat Kifid met de Huurcommissie, de Geschillencommissie, en SKGZ samenwerkt in ADR-Nederland. De nieuwe Geschilleninstantie Pensioenfondsen (GIP) is met ingang van 2024 uitgenodigd zich bij deze samenwerking aan te sluiten. Zowel directeuren als beleidsmedewerkers van deze ministerieel erkende ADR-geschilleninstanties komen regelmatig bij elkaar om van elkaar te leren. Waar mogelijk trekken de geschilleninstanties samen op en zetten hun kennis en ervaring samen in voor het versterken van een laagdrempelige toegang tot het recht voor tienduizenden rechtzoekenden. In 2023 is vanuit het samenwerkingsverband ADR-Nederland een bijdrage geleverd aan de internetconsultatie over herziening van de Europese ADR-richtlijn. In reactie op de plannen voor versterking van de toegang tot het recht van de minister voor Rechtsbescherming hebben de vier erkende geschilleninstanties de minister laten weten zijn aanpak te omarmen en bereid te zijn hun jarenlange kennis en ervaring in te zetten voor de beoogde versterking.

Internationale samenwerking

Kifid is lid van het Europese netwerk van organisaties voor alternatieve financiële geschilbeslechting (FIN-NET). Kifid heeft deelgenomen aan zowel de digitale bijeenkomst in het voorjaar als de fysieke bijeenkomst in Brussel in het najaar. Naast aandacht voor de herziening van de Europese ADR/ODR-richtlijn is gesproken over te verwachten herziene of nieuwe richtlijnen en regelgeving vanuit Europa. Daaronder bijvoorbeeld voorstellen voor herziening van de richtlijn voor betaaldiensten (PSD3 en PSR), voorstellen voor aanpassing van antiwitwasregels en de gevolgen hiervan voor consumentenbescherming.
De Europese Commissie heeft eind 2023 het definitieve voorstel voor herziening van de Europese ADR/ODR-richtlijn gepubliceerd. In het voorstel zitten enkele veranderingen ten opzichte van de huidige richtlijn, waarover het debat in het Europees Parlement nu wordt gevoerd. Kifid zal dit in 2024 nauwgezet volgen en blijft over de mogelijke gevolgen hiervan in gesprek met het ministerie van Justitie en Veiligheid en het ministerie van Financiën.

De voorzitter van de Geschillencommissie is namens Kifid lid van INFO Network, het internationale netwerk van financiële ombudsmannen en - vrouwen. Kifid kent geen aparte ombudspersoon; het zijn de secretarissen en leden van de Geschillencommissie die de ombudsfunctie vervullen. Het blijft van toegevoegde waarde om met financiële ombudsmensen uit andere landen ervaringen uit te wisselen op het gebied van bemiddelen en schikken.