Vorige Volgende

Delen

Samenstelling bestuur en commissies

Gedurende 2023 maakten de volgende personen deel uit van respectievelijk het bestuur van de Stichting, de Geschillencommissie financiële dienstverlening en de Commissie van Beroep financiële dienstverlening.

Bestuur stichting Klachteninstituut financiële fienstverlening – Kifid

De stichting Klachteninstituut financiële dienstverlening, kortweg Kifid, heeft een onafhankelijk bestuur. Het stichtingsbestuur van Kifid bestaat uit vier leden, die zes keer per jaar vergaderen. Het bestuur ziet toe op de kwaliteit en onafhankelijkheid van de klachtbehandeling, stelt het beleid en de begroting vast, is eindverantwoordelijk voor de stichting en fungeert als sparringpartner voor de voorzitter Geschillencommissie tevens directeur van Kifid. Het bestuur (her)benoemt de bestuursleden en de voorzitters en leden van de Geschillencommissie en de Commissie van Beroep. De (her)benoemingen van bestuursleden en de beide commissievoorzitters gebeuren met voorafgaande goedkeuring van de minister van Financiën.

Van links naar rechts: Morshuis, Van Esterik-Plasmeijer, Combée, Pans.

Voorzitter
Mr. R.J.J.M. Pans

Vicevoorzitter
Dr. P.W.J. van Esterik-Plasmeijer

Leden
Drs. B.R. Combée
Drs. P.A. Morshuis RC

Auditcommissie
Dr. P.W.J. van Esterik-Plasmeijer
Drs. P.A. Morshuis RC

Remuneratiecommissie
Mr. R.J.J.M. Pans
Drs. B.R. Combée

Geschillencommissie Financiële Dienstverlening


Voorzitter Geschillencommissie Financiële Dienstverlening, tevens directeur
Mr. E.C. (Eveline) Ruinaard is voorzitter van de Geschillencommissie van Kifid. Zij geeft tevens als directeur leiding aan de organisatie van het klachteninstituut. De organisatie ondersteunt de werkzaamheden van de Geschillencommissie en de Commissie van Beroep en is belast met de voorbereiding en uitvoering van het beleid.

Geschillencommissie
De Geschillencommissie bestaat uit mensen met juridische deskundigheid en mensen met deskundigheid op het gebied van accountancy, actuariaat, medisch, arbeidskundig, financiële dienstverlening en ondernemerschap. De functie lid van de Geschillencommissie is een nevenfunctie. Vanzelfsprekend kunnen commissieleden niet werken voor een bij Kifid aangesloten financiële dienstverlener. De Geschillencommissie kent drie afdelingen, met elk een vicevoorzitter. Commissieleden zijn op grond van hun deskundigheid inzetbaar in een of meer afdelingen.

Vicevoorzitters
Mr. M.E.J. Bracco Gartner, vicevoorzitter afdeling Beleggen
Mr. J. van der Groen, vicevoorzitter afdeling Bankzaken
Prof. mr. drs. M.L. Hendrikse, vicevoorzitter afdeling Verzekeringen

Leden
A.H.J. Alfrink
Mr. dr. S.O.H. Bakkerus
Ir. A. van den Berg MBA (tot 1 januari 2024)
Mr. L. van Berkum
Mr. I.M. Bilderbeek
Mr. C.P. Bleeker (tot 1 januari 2024)
Mr. A. Boer
Mr. F.H.E. Boerma
T.I. van Bommel-Scheffer
Prof. dr. A. Buijs (tot 1 september 2023)
Mr. M.C.M. van Dijk
Mr. dr. K. Engel
Mr. dr. D.P.C.M. Hellegers
Mr. R. Imhof
Mr. drs. E.G. van der Jagt
Drs. J.W. Janse
Mr. S.W.A. Kelterman
Mr. dr. H.O. Kerkmeester
Dr. H.C. Kranenburg
Mr. G.W.N.M. van Laarhoven MMO
Mr. D. van der Linden
Mr. J.L.M. Luiten
Drs. P.M. Mallekoote
Mr. drs. S.F. van Merwijk
Mr. dr. M.D.H. Nelemans (tot 1 januari 2024)
Mr. P.J. Neijt
W.J.J. Ong RA
N.W. Over de Vest (tot 1 januari 2024)
Mr. A.J. van Putten
Mr. P.G. Salvadori
J.F. Stoffijn
Mr. dr. N. Strohmaier (tot 1 januari 2024)
A.E. Tevel
M.V. Tjia 
J.J. Turkesteen 
Mr. dr. ing. A.J. Verdaas
Mr. R.J. Verschoof
Mr. A.W.H. Vink
Mr. J.W. Wagenaar
Mr. dr. H. Wammes
Prof. mr. dr. T.H.M. van Wechem
Mr. A. Westerveld (tot 1 maart 2023)
Mr. A.M.T. Wigger
Drs. S. Windt RBA (vanaf 1 juli 2023)
Mr. R.L.H. IJzerman
J. Zeeman

In 2023 hebben we afscheid genomen van Annemarie van den Berg, Caroline Bleeker, Arie Buijs, Mark Nelemans, Nico Over de Vest en Anna Westerveld als leden van de Geschillencommissie. Ook hebben we afscheid genomen van Erik van Emden als bemiddelaar voor Kifid. We zijn hen zeer erkentelijk voor hun inzet voor Kifid. 

Kifid-zaal voor mondelinge behandeling (zitting)

Commissie van Beroep Financiële Dienstverlening

De Commissie van Beroep oordeelt over het bezwaar van consumenten, kleinzakelijke ondernemers en financiële dienstverleners tegen uitspraken van de Geschillencommissie. De commissie bestaat uit mensen met juridische deskundigheid en mensen met deskundigheid op het gebied van accountancy, actuariaat en financiële dienstverlening. De functie lid van de Commissie van Beroep is een nevenfunctie. Vanzelfsprekend kunnen commissieleden niet werken voor een bij Kifid aangesloten financiële dienstverlener.

Voorzitter
Mr. drs. W.J.J. Los

Leden
Prof. mr. dr. R.H. de Bock, vicevoorzitter
Mr. C.A. Joustra, vicevoorzitter
Mr. dr. S.B. van Baalen
Mr. A. Bus
Prof. mr. D. Busch
Drs. F.J. van der Ent MHA
mr. H. de Kanter
J.C.H. Kars AAG CERA
Mr. S.C.H. Molin (vanaf 1 februari 2023)
Prof. mr. drs. C.M.D.S. Pavillon 
P.G. Polstra AA RB
W.J. Steenhoven
Mr. R.J.F. Thiessen
Mr. E.E. van Tuyll van Serooskerken-Röell
F.R. Valkenburg AAG RBA