Vorige Volgende

Delen

Kifid in de samenleving

Rechtsbescherming is in ons land een belangrijke waarde. Tegelijkertijd is voor veel mensen met een financiële klacht een gang naar de rechter een brug te ver. Het financiële klachteninstituut maakt het mensen mogelijk hun recht te halen op een andere manier. Kifid voorziet in de maatschappelijke behoefte aan een toegankelijke, deskundige en goedkope geschillenbeslechting als alternatief voor een gang naar de rechter. Om deze rol zo goed mogelijk te vervullen zoekt Kifid actief de dialoog met relevante stakeholders. Mensen die gebruikmaken van het klachtenloket krijgen de gelegenheid om feedback te geven. Daarnaast werkt Kifid samen met ADR-organisaties in Nederland en daarbuiten om van elkaar te leren, elkaar te inspireren en samen op te trekken. Over de manier waarop Kifid met twee benen in de samenleving staat, kennis deelt en zichtbaarheid bevordert hierna meer.