Vorige Volgende

Delen

Zichtbaarheid

Het behoud en versterken van de naamsbekendheid en zichtbaarheid van Kifid is belangrijk. Voor consumenten en kleinzakelijke ondernemers met een financiële klacht moet Kifid gemakkelijk vindbaar zijn. Het klanttevredenheidsonderzoek 2023 wijst uit dat gemiddeld 1 op 3 consumenten met Kifid in contact is gekomen dankzij informatie van hun financiële dienstverlener. Een aanzienlijk deel raakt op een andere manier met Kifid bekend, zoals via internet en publicaties in de media. Daarnaast zijn belangen- en consumentenorganisaties of hulpverleners zoals politie, Slachtofferhulp en het Juridisch Loket behulpzaam door mensen te verwijzen naar Kifid. Dit neemt niet weg dat er mogelijk nog steeds consumenten zijn die niet bij Kifid aankloppen. Daarom blijft Kifid zich inspannen mensen op meer en alternatieve manieren en plekken te informeren over wat Kifid voor hen kan betekenen. Met nieuwsberichten, columns en interviews vestigt het klachteninstituut gedurende het gehele jaar de aandacht op belangwekkende uitspraken en ontwikkelingen in de organisatie.

Op werkdagen (maandag tot en met vrijdag) bezoeken dagelijks rond de 200-300 mensen de website van Kifid. Naast de homepage gaat de interesse voornamelijk uit naar de Kifid-uitspraken en Kifid Kennis. In de top-10 van meest bezochte pagina’s volgen daarna het register met aangesloten dienstverleners, hoe je een klacht kunt indienen, de pagina met veelgestelde vragen, de sneltest, reglementen en de contactpagina.

Kifid gebruikt LinkedIn en X (voormalig Twitter) om nieuwsberichten, kennisdocumenten, animaties en vacatures onder de aandacht te brengen van haar volgers en andere geïnteresseerden. Met ruim 2.000 nieuwe volgers in 2023 heeft Kifid inmiddels meer dan tienduizend volgers aan zich weten te binden. Eind 2023 is het totaal aantal volgers ruim 10.600 ten opzichte van 8.500 eind 2022. Op X is het aantal volgers met 50 licht gestegen naar 702 eind 2023.

Op uitnodiging van de am:redactie schreef Eveline Ruinaard in 2023 zes blogs voor amweb.nl. Deze blogs zijn daarnaast door am: en door Kifid op haar sociale mediakanalen verspreid. Voor het magazine voor financieel adviseurs, Erkend, heeft Eveline Ruinaard in een interview de werkwijze van Kifid uiteengezet en trends en ontwikkelingen bij hypotheekklachten geduid. De publicatie van het Kifid-Jaarverslag 2022 was voor het Algemeen Dagblad aanleiding om met Eveline Ruinaard in een paginagroot artikel stil te staan bij de behaalde resultaten van dat jaar. Op verzoek van de Belgische ombudsman heeft Eveline Ruinaard een bijdrage over Kifid geschreven voor het themanummer over mediation van het tijdschrift ‘Droit du Financement de l’ Entreprise’.

Ook in 2023 hebben uitspraken, nieuwsberichten en kennisdocumenten van Kifid regelmatig geleid tot aandacht voor het werk van Kifid in de Geld-rubriek van De Telegraaf, consumentenrubrieken zoals Geld & Recht van Plus/PlusOnline en de Geldgids van de Consumentenbond. Daarnaast kwamen bij de consumentenprogramma’s Radar en Kassa meerdere uitspraken van Kifid aan bod, zowel op tv als op hun website en in hun nieuwsbrieven. Zo heeft Kifid in Radar uitgelegd waarom het belangrijk is dat verzekeraars voorwaarden op een duurzame drager verstrekken aan de consument.
In vakmedia zoals am:web, vvp-online en infinance is er wekelijks aandacht voor Kifid. Ook in juridische vakmedia en in nieuwsbrieven van financiële brancheorganisaties zijn regelmatig publicaties over Kifid en/of uitspraken van Kifid verschenen.