Vorige Volgende

Delen

Bezoldiging topfunctionarissen WNT

De Wet normering topinkomens (WNT) is van toepassing op Stichting Kifid. Het voor Stichting Kifid toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2023 € 223.000 (algemeen bezoldigingsmaximum).

1. Bezoldiging topfunctionarissen

1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling alsmede degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt.

Gegevens 2023

bedragen in €

Mevr. mr. E.C. Ruinaard

Functiegegevens

Voorzitter Geschillencommissie

Aanvang en einde functievervulling in 2023

01/01 – 31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1

Dienstbetrekking?

ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

€ 186.178

Beloningen betaalbaar op termijn

€ 36.735

Subtotaal

€ 222.913

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

€ 223.000

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

n.v.t.

Bezoldiging

€ 222.913

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

n.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

n.v.t.

Gegevens 2022

bedragen in €

Mevr. mr. E.C. Ruinaard

Functiegegevens

Voorzitter Geschillencommissie

Aanvang en einde functievervulling in 2022

01/01 – 31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1

Dienstbetrekking?

ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

€ 182.500

Beloningen betaalbaar op termijn

€ 32.260

Subtotaal

€ 214.760

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

€ 216.000

Bezoldiging

€ 214.760

1c. Toezichthoudende topfunctionarissen

Gegevens 2023

bedragen x € 1

Mr. R.J.J.M. Pans

Mevrouw dr. P.W.J. van Esterik-Plasmeijer

Drs. B.R. Combée

Drs. P.A. Morshuis

Functiegegevens

Voorzitter

Vicevoorzitter

Lid

Lid

Aanvang en einde functievervulling in 2023

01/01-31/12

01/01-31/12

01/01-31/12

01/01-31/12

Bezoldiging p.p.

Bezoldiging

€ 16.725

€ 13.938

€ 13.938

€ 13.938

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

€ 33.450

€ 22.300

€ 22.300

€ 22.300

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Bezoldiging p.p.

€ 16.725

€ 13.938

€ 13.938

€ 13.938

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Gegevens 2022

bedragen x € 1

Mr. R.J.J.M. Pans

Mevrouw dr. P.W.J. van Esterik-Plasmeijer

Drs. B.R. Combée

Drs. P.A. Morshuis

Functiegegevens

Voorzitter

Vicevoorzitter

Lid

Lid

Aanvang en einde functievervulling in 2022

01/01-31/12

01/01-31/12

01/01-31/12

01/01-31/12

Bezoldiging p.p.

Bezoldiging

€ 15.000

€ 12.500

€ 12.500

€ 12.500

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

€ 32.400

€ 21.600

€ 21.600

€ 21.600

Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2023 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.